Nowość

Zasady i tryb ustalania kompensacji w przypadku zdarzeń medycznych. Komentarz | Linia orzecznicza

 • 249,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szerokie omówienie przepisów o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w ustawie. Komentarz został stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe Autorki i stanowi praktyczny poradnik stosowania przepisów ustawy... więcej ›

Opis książki

Prawo medyczne stanowi dziedzinę, która, w ostatnich latach, przechodzi przez szereg zmian w polskim systemie prawnym. Publikacja w szeroki sposób omawia przepisy ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1545 ze zm.) oraz ustawy z 16.6.2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1675). Komentarz został stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe Autorki i stanowi praktyczny poradnik stosowania przepisów ustawy.

W publikacji omówiono m.in. zagadnienia związane z:

 • definicją zdarzenia medycznego;
 • instytucją pełnomocnika ds. praw pacjenta w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych;
 • Rzecznikiem Praw Pacjenta;
 • kompensacją szkód wynikających ze zdarzeń medycznych, w tym Funduszem Kompensacyjnym Zdarzeń Medycznych.

Książka powstała w związku z istotnymi zmianami w ustawie, z których najważniejsze z nich dotyczą zasad, wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia kompensacyjnego w przypadku zdarzeń medycznych.

Do ustawy dodano m.in. instytucję pełnomocnika do spraw pacjenta, który zgodnie z wprowadzonymi zmianami jest zobowiązany do współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta i może zostać ustanowiony przy podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych. Utworzono również Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych oraz Komisję odwoławczą do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Publikacja jest przeznaczona dla prawników zajmujących się sprawami z zakresu prawa medycznego. Będzie również pomocna dla personelu medycznego, pacjentów, a także dla studentów, zarówno prawa jak i medycyny.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Literatura

Fundusze kompensacyjne w ochronie zdrowia – wprowadzenie

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. Zakres przedmiotowy
 • Art. 3. Objaśnienie pojęć

Rozdział 11a. Pełnomocnik do spraw praw pacjenta w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych

 • Art. 40a. Pełnomocnik do spraw praw pacjenta

Rozdział 12. Rzecznik Praw Pacjenta

 • Art. 41. Rzecznik Praw Pacjenta
 • Art. 42. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Art. 43. Wymagania stawiane kandydatom na Rzecznika
 • Art. 44. Powołanie Rzecznika
 • Art. 45. Odwołanie Rzecznika
 • Art. 46. Zastępcy Rzecznika
 • Art. 47. Zakres działania Rzecznika
 • Art. 47a. Przetwarzanie informacji
 • Art. 48. Delegacja zadań
 • Art. 49. Zakaz prowadzenia działalności niedającej się pogodzić z urzędem
 • Art. 50. Postępowanie wyjaśniające
 • Art. 51. Decyzje Rzecznika podejmowane po zapoznaniu się z wnioskiem
 • Art. 52. Podjęcie sprawy; uprawnienia Rzecznika
 • Art. 53. Działania Rzecznika na skutek postępowania wyjaśniającego
 • Art. 54. Odesłanie do przepisów KPA
 • Art. 55. Uprawnienia Rzecznika w sprawach cywilnych
 • Art. 55a. Wykaz organizacji pacjentów
 • Art. 56. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • Art. 57. Statut
 • Art. 58. Sprawozdanie o przestrzeganiu praw pacjenta

Rozdział 13b. Kompensacja szkód wynikających ze zdarzeń medycznych

Oddział 1. Świadczenie kompensacyjne

 • Art. 67q. Zdarzenia medyczne; zakres przedmiotowy
 • Art. 67r. Podmioty składające wniosek
 • Art. 67s. Wysokość świadczenia

Oddział 2. Postępowanie w sprawie świadczenia kompensacyjnego

 • Art. 67t. Wniosek
 • Art. 67u. Dane we wniosku
 • Art. 67v. Postępowanie w sprawie świadczenia kompensacyjnego
 • Art. 67w. Strona postępowania; bieg przedawnienia roszczeń
 • Art. 67x. Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych
 • Art. 67y. Dostęp do dokumentacji medycznej
 • Art. 67z. Żądanie udzielenia informacji
 • Art. 67za. Decyzja administracyjna
 • Art. 67zb. Zaświadczenie
 • Art. 67zc. Oświadczenie o przyjęciu świadczenia kompensacyjnego lub o rezygnacji
 • Art. 67zd. Wypłata świadczenia

Oddział 3. Komisja Odwoławcza do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

 • Art. 67ze. Odwołanie do Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych
 • Art. 67zf. Rzecznik; głosowanie
 • Art. 67zg. Skład Komisji
 • Art. 67zh. Wyłączenie członka Komisji

Oddział 4. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

 • Art. 67zi. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
 • Art. 1. Zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Art. 2. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Art. 3. Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Art. 4. Zmiany w ustawie o konsultantach w ochronie zdrowia
 • Art. 5. Zmiany w ustawie o działalności leczniczej
 • Art. 6. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych
 • Art. 7. Uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta
 • Art. 8. Likwidacja wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • Art. 9. Świadczenie kompensacyjne
 • Art. 10. Ciągłość przepisów wykonawczych
 • Art. 11. Wejście w życie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 264
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 330 g
 • ISBN: 978-83-8356-334-3
 • EAN: 9788383563343
 • Kod serwisu: 0A013200

Kategorie