Nowość Bestseller

Kredyty frankowe i złotówkowe. Umowy kredytowe. Rozliczenie z bankiem. Przykłady klauzul niedozwolonych. Komentarz praktyczny

 • 229,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne omówienie treści związanych z umowami kredytów bankowych wraz z przykładami możliwych postanowień umownych. Komentarz zawiera liczne przykłady, bogaty wybór orzecznictwa, a także stanowiska Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK, co umożliwia dogłębne zrozumienie złożoności problemu... więcej ›

Opis książki

Publikacja w praktyczny sposób omawia treści związane z umowami kredytów bankowych wraz z przykładami możliwych postanowień umownych. Mimo dominującego cywilistycznego charakteru, umowa kredytu bankowego przynależy prawu bankowemu i poza ustawą z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) jest wprost uregulowana w ustawie z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488 ze zm.). 

Kredyt bankowy to instytucja, która budzi dziś wiele emocji ze względu na zmieniające się linie orzecznicze oraz cywilistyczne podejście do tematu. Na kanwie tzw. procesów frankowych powstało i stale powstaje wiele orzeczeń sądowych, co pokazuje skalę zainteresowania przedstawianym zagadnieniem.

Komentarz praktyczny to przede wszystkim liczne przykłady, a także bogaty wybór orzecznictwa, zarówno krajowego, jak i europejskiego (SOKiK, SR, SO, SA, SN, NSA oraz TSUE). Ponadto, pozycja uwzględnia również stanowiska Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK (np. wyr. TSUE z 3.10.2019 r., C-260/18), co umożliwia dogłębne zrozumienie złożoności problemu.

W publikacji omówiono takie zagadnienia jak:

 • kredyt bankowy w polskim prawie bankowym (m.in.: postanowienia niedozwolone, stan prawny z chwili zawarcia umowy, postępowanie Prezesa UOKiK w przedmiocie uznania postanowień umowy za niedozwolone, rozszerzona prawomocność wyroku dotycząca postanowień niedozwolonych),
 • istotne elementy umowy kredytu, treść umowy kredytu (m.in.: forma, zasady i termin spłaty, język, kwota i waluta, wskaźniki referencyjne typu LIBOR, oprocentowanie, zabezpieczenie spłaty kredytu, prowizja, kontrola banku, zmiana i rozwiązanie, wypowiedzenie umowy przez kredytobiorcę, strony umowy, obowiązki banku przed zawarciem umowy kredytu),
 • procesy kredytowe kredytobiorców z bankami [m.in.: procesy międzynarodowe, rozwiązania ustawowe innych państw, powództwo o ustalenie (art. 189 KPC), zapłatę oraz opozycyjne, opłaty sądowe, przedawnienie roszczeń z umów kredytu frankowego, poglądy Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Finansowego, obowiązek zwrotu świadczeń lub odstąpienie od umowy, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, a także prawo do sprawiedliwego i publicznego procesu (ar. 6 ust. 1 EKPCz)].

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do sędziów oraz pełnomocników procesowych (adwokatów, radców prawnych), którzy w swojej pracy zajmują się problematyką kredytów bankowych. Jest ona adresowana także do osób pracujących w instytucjach finansowych oraz zajmujących się umowami kredytu bankowego, lecz także i osób prowadzących spory na tle umów bankowych. Ponadto książka będzie przydatna także dla osób pracujących w bankachzawierających umowę kredytu, prowadzących spór bankowy, a także dla wszystkich zajmujących się daną tematyką.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Rozdział 1. Kredyt bankowy w polskim prawie bankowym

 • 1. Kredyt
 • 2. Kredyt bankowy. Umowa kredytu bankowego. Essentialia negotti umowy kredytu bankowego
 • 3. Postanowienia niedozwolone
 • 4. Stan prawny z chwili zawarcia umowy
 • 5. Postępowanie Prezesa UOKiK w przedmiocie uznania postanowień umowy za niedozwolone
 • 6. Rozszerzona prawomocność wyroku dotycząca postanowień niedozwolonych

Rozdział 2. Istotne elementy umowy kredytu. Treść umowy kredytu

 • 1. Istotne elementy umowy kredytu
 • 2. Forma pisemna umowy kredytu bankowego
 • 3. Postanowienia umowy kredytu
 • 4. Zasady i termin spłaty kredytu
 • 5. Kwota i waluta kredytu
 • 6. Rozporządzenie dotyczące wskaźników referencyjnych typu LIBOR
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Zmiana wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF na wskaźnik SARON
  • 6.3. Konsekwencje dla kredytobiorców kredytów indeksowanych/denominowanych do CHF
 • 7. Oprocentowanie umowy kredytu
 • 8. Stosowane wskaźniki referencyjne
 • 9. Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu
 • 10. Zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu
 • 11. Terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych
 • 12. Prowizja
  • 12.1. Uwagi ogólne
  • 12.2. Umowa kredytu – możliwość przewidywania dodatkowych prowizji i opłat
  • 12.3. Prowizja a inne opłaty
 • 13. Warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy
 • 14. Wypowiedzenie umowy przez kredytobiorcę
 • 15. Warunki zmiany umowy kredytu
 • 16. Inne postanowienia w umowach kredytu bankowego
 • 17. Strony umowy kredytu
 • 18. Kredytobiorca
 • 19. Kredytobiorca–konsument
  • 19.1. Uwagi ogólne
  • 19.2. Przeciętny konsument
 • 20. Język umowy
 • 21. Regulamin
 • 22. Obowiązki informacyjne po stronie banku przed zawarciem umowy kredytu
 • 23. Obowiązki banku przed zawarciem umowy kredytu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • 24. Umowa kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej jako derywat

Rozdział 3. Procesy kredytowe kredytobiorców z bankami

 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Procesy międzynarodowe dot. kredytów denominowanych/indeksowanych do CHF. Rozwiązania ustawowe innych państwach
  • 1.2. Francja
  • 1.3. Chorwacja
  • 1.4. Serbia
  • 1.5. Cypr
  • 1.6. Polska
 • 2. Powództwo o ustalenie (art. 189 KPC)
 • 3. Powództwo o zapłatę
 • 4. Powództwo opozycyjne
 • 5. Opłaty sądowe
 • 6. Pouczenie przez sąd
 • 7. Przedawnienie roszczeń z umów kredytu frankowego
 • 8. Istotny pogląd Prezesa UOKiK
 • 9. Istotne poglądy w sprawie Rzecznika Finansowego
 • 10. Czy bankowi należy się wynagrodzenie za udzielenie kredytu (przy orzeczeniu stwierdzającym nieważność umowy kredytu)?
 • 11. Obowiązek zwrotu świadczeń lub odstąpienie od umowy
 • 12. Stanowisko Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie p. Dziubak
 • 13. Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału
 • 14. Prawo do sprawiedliwego i publicznego procesu (art. 6 ust. 1 EKPCz)

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 336
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 420 g
 • ISBN: 978-83-8356-464-7
 • EAN: 9788383564647
 • Kod serwisu: 0A012300

Kategorie

Tagi