Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 95,40 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,15 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz zawiera analizę ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zwanej „cyberustawą”. Odpowiada na pytania związane z interpretowaniem i stosowaniem analizowanego aktu prawnego przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, po najliczniejszą grupę, którą stanowią podmioty publiczne. Atutem komentarza jest udział w zespole autorskim  ekspertów IT, którzy w komentarzu dzielą się wiedzą techniczną i udzielają praktycznych wskazówek w zakresie technologii służących cyberbezpieczeństwu... więcej ›

Opis książki

Komentarz stanowi książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, określanej popularnie jako „cyberustawa". Ustawa implementuje dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dyrektywa NIS). Po raz pierwszy tworzy w Polsce całościowy prewencyjny system cyberbezpieczeństwa, obejmujący operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, podmioty publiczne, podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz administrację rządową właściwą ds. cyberbezpieczeństwa.

Książka stanowi niezbędną lekturę i narzędzie pracy dla wszystkich osób, którym przychodzi stosować ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz rozwieje wiele wątpliwości interpretacyjnych, występujących w praktyce stosowania ustawy. Istotnym atutem komentarza jest udział w zespole autorskim ekspertów IT, którzy w komentarzu dzielą się wiedzą techniczną i udzielają praktycznych wskazówek w zakresie technologii służących cyberbezpieczeństwu.

Najważniejsze atuty komentarza:

 • wskazuje głównych adresatów nowych regulacji z zakresu cyberbezpieczeństwa, opisując kryteria uznania za operatorów usług kluczowych lub dostawców usług cyfrowych;
 • precyzyjnie prezentuje obowiązki z zakresu cyberbezpieczeństwa, spoczywające na operatorach usług kluczowych, dostawcach usług cyfrowych i podmiotach publicznych; może służyć jako przewodnik w implementacji wymogów ustawy;
 • zawiera praktyczną wiedzę w postaci wskazówek dotyczących zastosowania technologii służących cyberbezpieczeństwu, przygotowanych przez ekspertów IT;
 • prezentuje interdyscyplinarne podejście do tematu – wśród autorów są prawnicy będący (legislatorzy i praktycy) oraz specjaliści zajmujące się technicznymi aspektami cyberbezpieczeństwa;
 • przedstawia dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa, wynikające z norm europejskich oraz wytycznych Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA);
 • podejmuje kompleksową analizę prawną ustawy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy;
 • przedstawia interpretacje i wzajemne powiązania regulacji ustawy, ułatwiając ich praktyczne stosowanie;
 • wyjaśnia zależności pomiędzy obowiązkami i podmiotami wspierającymi ich realizację;
 • zwięźle wskazuje na związki pomiędzy zapisami ustawowymi a rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi.

W książce odpowiadamy na pytania, które mogą sprawiać najwięcej problemów w procesie stosowania przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, np.:

 • Czy zakres ustawy jest tożsamy z zakresem dyrektywy NIS?
 • Jaka jest geneza i znaczenie kluczowych pojęć z cyberustawy, takich jak cyberbezpieczeństwo, obsługa incydentu i zarządzanie incydentem, usługa kluczowa i usługa cyfrowa?
 • Jaka jest struktura krajowego systemu cyberbezpieczeństwa?
 • Kiedy przedsiębiorca może zostać uznany za operatora usługi kluczowej?
 • Co oznacza „natychmiastowa wykonalność" decyzji o uznaniu podmiotu za operatora usługi kluczowej?
 • W jaki sposób podważać decyzję o uznaniu za operatora usługi kluczowej?
 • Jakie cechy posiada system zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wdrażany przez operatorów usług kluczowych?
 • Jak przebiega proces szacowania ryzyka wystąpienia incydentu i zarządzania ryzykiem, stanowiący element wymaganego przez ustawę systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej?
 • Co należy rozumieć przez wymóg „adekwatności" i „najnowszego stanu wiedzy", który powinien być realizowany przy wdrażaniu środków technicznych i organizacyjnych przez operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych ?
 • Jak wygląda bezpieczny rozwój oprogramowania i jak zabezpieczyć się przed nieuprawnioną modyfikacją w systemie informacyjnym?
 • W jaki sposób prowadzić dokumentację dotyczącą cyberbezpieczeństwa?
 • Czy dopuszczalne jest dokonanie outsourcingu zadań związanych z cyberbezpieczeństwem? Jakie warunki należy spełnić?
 • Jak wyglądają procedury obsługi i zgłaszania incydentu u operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i w podmiotach publicznych?
 • Jaki jest zakres ochrony tajemnic prawnie chronionych w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?
 • Czym są „podatności" i jakie są narzędzia służące do badania podatności?
 • Czym różni się status dostawców usług cyfrowych od operatorów usług kluczowych?
 • Jakie są kontrowersje wokół sposobu klasyfikowania incydentów przez dostawców usług cyfrowych?
 • Jaka jest rola i obszary działalności poszczególnych trzech zespołów CSIRT i zespołów sektorowych?
 • Czy i kiedy zespół CSIRT może wziąć udział w obsłudze incydentu?
 • Jakie są źródła informacji o cyberbezpieczeństwie, wykorzystywane przez zespoły CSIRT?
 • Jaki jest charakter prawny rekomendacji dotyczących stosowania sprzętu i oprogramowania, wydawanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa?
 • Jak wygląda wymiana informacji na temat incydentów krytycznych?
 • Czy informacje dotyczące incydentów mogą być publicznie dostępne?
 • Jakie są zadania organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa?
 • Jakie są formy współpracy ministra do spraw informatyzacji z Grupą Współpracy?
 • Jakie są założenia dla działania systemu teleinformatycznego wspierającego współpracę w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa?
 • Jakie zadania spoczywają na Krajowym Punkcie kontaktowym?
 • Jak wygląda przeprowadzenie czynności kontrolnych zgodnie z cyberustawą? Jakie znaczenie ma zastosowanie do czynności kontroli przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców albo ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej?
 • Jaka jest rola i zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa oraz Kolegium do Spraw cyberbezpieczeństwa?
 • Jaki charakter prawny ma strategia Cyberbezpieczeństwa RP i w jaki sposób jest ona tworzona i realizowana?
 • Z jakimi konsekwencjami wiąże się naruszenie przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?
 • Jaka jest rola systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w sieci Internet? Czym jest system ARAKIS-GOV?

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 280
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 460 g
 • ISBN: 978-83-8158-736-5
 • EAN: 9788381587365
 • Kod serwisu: 00808000

Kategorie

Tagi