Zapowiedź

PAKIET: Kodeks postępowania cywilnego. Tom I-V. Komentarz do art. 1-1217

  • 1 299,00 zł z VAT
  • Koszt dostawy 0 zł!

    Wysyłka w dniu premiery [?]

    Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Marciniak

W skład pakietu wchodzą: Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–205 Zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: sądu, prokuratora, organizacji... więcej ›

Więcej o książce

W skład pakietu wchodzą:

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–205

Zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: sądu, prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, stron, kosztów procesu i postępowania.

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 205(1)-424(12)

Zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania procesowego, nieprocesowego oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.: środków odwoławczych, postępowań odrębnych, postępowania nieprocesowego oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt.

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729

Zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, w tym także nowych postępowań: postępowania w sprawach gospodarczych, postępowania w sprawach własności intelektualnej, postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i postępowania nakazowego alimentacyjnego.

Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 730–10951

Zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego, tj.: zabezpieczenia roszczeń pieniężnych oraz innych wypadków zabezpieczenia, przepisów ogólnych dotyczących postępowania egzekucyjnego, egzekucji świadczeń pieniężnych oraz przepisów szczególnych o egzekucji.

Kodeks postępowania cywilnego. Tom V. Komentarz do art. 1096–1217

Zawiera szczegółowe omówienie przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz sądu polubownego (arbitrażowego), tj.: jurysdykcji krajowej, immunitetu sądowego i dyplomatycznego, postępowania, uznania i stwierdzenia wykonalności, uznania i wykonania niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych, sądu polubownego (arbitrażowego).

Szczegóły

Premiera: Styczeń 2020 r.
Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8158-213-1
Oprawa: Twarda
Waga: 9500 g