Nowość

Tom X B. Prawo rynku finansowego. Prawo usług płatniczych. Komentarz

 • 549,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najbardziej kompleksowe, pogłębione i aktualne omówienie problematyki prawa usług płatniczych. Publikacja przedstawia zarówno teoretycznoprawne aspekty regulacji, jak i zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów w praktyce oraz wątpliwości powstające w związku z ich wykładnią... więcej ›

Opis książki

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy z dostępnych na rynku komentarz do ustawy o usługach płatniczych.

Tom XB zawiera komentarz do ustawy o usługach płatniczych z 19.8.2011 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 30 ze zm.) i jest jednym z czterech komentarzy w ramach tomu X Prawo rynku finansowego.

Tom XB Prawo usług płatniczych to:

 • kompleksowe, pogłębione i aktualne omówienie problematyki prawa usług płatniczych. Publikacja przedstawia zarówno teoretycznoprawne aspekty regulacji, jak i zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów w praktyce oraz wątpliwości powstające w związku z ich wykładnią;
 • szczegółowy komentarz do najważniejszych aktów prawnych krajowego i europejskiego prawa rynku usług płatniczych, z perspektywy unijnego Single Rulebook, w szczególności do dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej, rozporządzeń wykonawczych, oraz soft law wydawanego przez unijne i krajowe organy nadzoru na rynkiem finansowym (np. EBA, KNF);
 • istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego i innych sądów, wypowiedzi przedstawicieli nauki, pozwalające na znalezienie odpowiedniej argumentacji, wskazano również przykłady stosowania komentowanych przepisów w praktyce;
 • Autorzy Komentarza to uznani eksperci, łączący znaczące osiągnięcia naukowe z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie prawa rynku usług płatniczych i prawa bankowego, m.in. liderzy swoich praktyk indywidualnie rekomendowani w wiodących rankingach prawniczych (Rzeczypospolitej, Legal 500, Chambers and Partners), wykładowcy akademiccy.

Zawiera wnikliwe omówienie m.in. następujących zagadnień:

 • przepisy ogólne (pojęcia usług płatniczych, dostawcy; zasady zastosowania przepisów; wyłączenia w zakresie zastosowania przepisów ustawy; obowiązek informacyjny, zastosowanie systemów odrębnych sposób sporządzania informacji i zasady ich przekazywania);
 • obowiązki informacyjne w zakresie świadczenia usług płatniczych (pojedyncze transakcje, umowa ramowa o usługę płatniczą);
 • bezpieczeństwo świadczenia usług płatniczych (środki ograniczające ryzyko i mechanizmy kontroli; informacje o incydencie; zbiorcze dane dotyczące oszustw; silne uwierzytelnianie użytkownika);
 • prawa i obowiązki w zakresie dostarczania usług płatniczych i korzystania z nich (autoryzacja transakcji, zlecenia płatnicze i kwoty transakcji, czas wykonania i data waluty, karty płatnicze, prawa i obowiązki akceptanta i agenta rozliczeniowego, dostęp do podstawowego rachunku płatniczego, przeniesienie rachunku płatniczego);
 • wydawanie i wykup pieniądza elektronicznego (zasady i warunki wykupu, opłata, roszczenie o wykup, pośrednictwo w tym zakresie);
 • nadzór nad działalnością dostawców usług płatniczych,
 • schematy płatnicze (zakres nadzoru, zgoda, zakres odpowiedzialności, wymagana dokumentacja w tym zakresie);
 • rejestr dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego (zawartość rejestru, zakres informacji, wpisy, obowiązki KNF, udostępnianie informacji);
 • odpowiedzialność cywilna i karna (odpowiedzialność za wykonanie transakcji; przepisy karne).

Uwzględnia najnowsze zmiany w prawie, dokumentach regulacyjnych i orzecznictwie:

 • stan prawny tomu to kwiecień 2024 r. i uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.6.2024 r.;
 • szeroko odnosi się do kilkudziesięciu aktów prawa krajowego w zakresie, w jakim dotyczą regulacji rynku usług płatniczych, np. Kodeksu cywilnego; ustawy prawo bankowe; ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji; ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym; ustawy o rachunkowości; ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • omawia zmiany wprowadzone na mocy ustawy z 16.8.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (tzw. „warzywniak"), która weszła w życie z dniem 29.9.2023 r. i 1.1.2024 r.;
 • odwołuje się do przepisów i zasad wykładni aktów prawnych implementowanych przez ustawę o usługach płatniczych: dyrektywy PSD2 (Payment Services Direcitve 2, drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych), dyrektywy EMD2 (E-Money Directive 2, drugiej dyrektywy w sprawie pieniądza elektronicznego (2009/110/WE) oraz dyrektywy PAD (w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (2014/92/UE));
 • odnosi się do bezpośrednio stosowanych aktów prawa Unii Europejskiej powiązanych z prawem rynku usług płatniczych, jak rozporządzenie interchange (Nr 2015/751), rozporządzenie SEPA, rozporządzenie FTR (Funds Transfer Regulation, rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych), rozporządzenia Cross-border Payments (w sprawie płatności transgranicznych); rozporządzenia (UE) 2021/1230 w sprawie płatności transgranicznych w Unii; rozporządzenia (UE) 2023/1113 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów;
 • odnosi się do najnowszych regulacji europejskich, powiązanych z rynkiem płatności, m.in.: rozporządzenia DORA (Digital Operational Resilience Act, rozporządzenie Nr 2022/2554 w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego), rozporządzenia MiCA (Markets in Cryptoassets Regulation, rozporządzenie Nr 2023/1114 w sprawie rynków kryptoaktywów), rozporządzenia w odniesieniu do przelewów natychmiastowych w euro;
 • zawiera odniesienia do projektu pakietu regulacyjnego rozporządzenia PSR (Payment Services Regulation), dyrektywy PSD3 (Payment Services Directive 3, trzecia dyrektywa w sprawie usług płatniczych) oraz rozporządzenia FIDA (Financial Information Direct Access, rozporządzenia w sprawie ram dostępu do danych finansowych), opublikowanego przez Komisję Europejską 28.6.2023 r.;
 • odwołuje się do innych aktów prawnych w odniesieniu do zagadnień rynku usług płatniczych lub powiązanych ze stosowaniem ustawy o usługach płatniczych, takich jak rozporządzenie CRR, dyrektywa CRD IV, dyrektywa AML, rozporządzenie RODO, rozporządzenie eIDAS, dyrektywa MiFID II, rozporządzenie Rzym I.

Tomy XA-XD Prawo rynku finansowego to jedyny komentarz obejmujący kluczowe akty prawne z zakresu krajowego i europejskiego prawa rynku finansowego:

 • prawo bankowe,
 • ustawę o usługach płatniczych,
 • ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (MAR),
 • rozporządzenie w sprawie prospektu,
 • rozporządzenie crowdfundingowe,
 • ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1356
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1940 g
 • ISBN: 978-83-8356-428-9
 • EAN: 9788383564289
 • Kod serwisu: 0A011000

Kategorie