Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz

Promocyjna cena 15% taniej
 • 143,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przygotowany dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz uwzględniający najnowsze zmiany w ustawie wprowadzone ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ma na celu:

 • uwzględnienie rekomendacji zawartych w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022,
 • usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • wprowadzenie zachęt do selektywnego zbierania opadów komunalnych,
 • eliminację ryczałtowego rozliczania przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od mieszkańców.

Najważniejsze atuty publikacji to:

 • uwzględnienie zmian wprowadzanych ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
 • uwzględnienie pozostałych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzonych w okresie sierpień 2017–lipiec 2019,
 • szeroko skomentowane założenia dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • szeroko skomentowane obowiązki podmiotów, które uczestniczą w procesie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Niniejszy komentarz odnosi się do aktualnych, obecnie występujących problemów, z jakimi mają do czynienia osoby odpowiedzialne za gospodarkę komunalną. Dzięki publikacji dowiesz się:

 • Jak często i kiedy zmienić regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie?
 • Które pojęcia zostały usunięte z ustawy, a które zostały do niej wprowadzone i co one oznaczają?
 • Jakie są wymagane poziomy recyklingu od 2020 r.?
 • Jakich uprawnień dotyczących gospodarki odpadami rada gminy nie może delegować na wójta?
 • Jakie wprowadzono rozwiązania, które pozwalają gminie utrzymać kontrolę nad strumieniem odpadów?
 • Jakie ułatwienia wprowadzono dla gmin w zakresie zawierania umów z podmiotami odbierającymi i gospodarującymi odpadami komunalnymi?
 • Kiedy uchwała w sprawie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych jest niezbędna w gminie – pomimo faktu określenia tych kwestii w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie?
 • W jaki sposób wpływać na postawy proekologiczne u właścicieli nieruchomości?
 • Jakie korzyści mogą uzyskać właściciele i mieszkańcy nieruchomości w związku ze stosowaniem rozwiązań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami?
 • Dlaczego wyeliminowano ryczałtowe rozliczanie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od mieszkańców i jak mogą rozliczać się gminy, które do tej pory stosowały ryczałt?
 • Jakie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają zastosowanie dla różnych rodzajów nieruchomości? Jakie są maksymalne stawki opłat?
 • Kiedy i na jakich warunkach gmina przejmuje obowiązki dotyczące pozbywania się nieczystości ciekłych, a także jak właściwie ustanowić za nie opłaty?
 • Kto, kiedy i po spełnieniu jakich warunków może wyłączyć swoją nieruchomość z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie? Jakie są warunki powrotu nieruchomości do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie?
 • Czym różni się sprawozdanie dotyczące odbieranych odpadów za pół roku, od tego składanego za cały rok – kiedy takie sprawozdanie należy uznać za nieważne?
 • Kiedy i na jakich warunkach można wyznaczać kary jednostkom odpowiedzialnym za odbieranie i zagospodarowanie odpadów?
 • Jakie kary może otrzymać gmina, a jakie związki międzygminne?

Komentarz odnosi się także do obowiązków, jakie mają jednostki wykonujące działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Publikacja określa m.in.:

 • Jak określić warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług z zakresu gospodarowania odpadami?
 • Co robić, gdy oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest niezgodne z prawdą?
 • Jakie są obowiązki podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów?
 • Czy należy przekazywać do gminy sprawozdania dotyczące odbieranych odpadów, jeśli w danym okresie jednostka nie odbierała odpadów od danego właściciela?
 • Czym różnią się poszczególne sprawozdania jakie należy złożyć w gminie?

Wprowadzone zmiany wynikają z faktu, że w Polsce tylko 25% gospodarstw domowych regularnie segreguje śmieci. Dzięki zmianom wskaźnik ten ma osiągnąć poziom co najmniej 50%.

Publikacja szeroko omawia także założenia do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie:

 • Jak zgodnie z zasadami legislacji skonstruować prawidłową uchwałę dotyczącą regulaminu?
 • Co musi się znaleźć w regulaminie po wejściu w życie ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dla gmin?
 • Co może spowodować niezwrócenie się do Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię dotyczącą regulaminu?
 • Jak uregulować wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego?
 • Jakie są skutki uchwalenia regulaminu, który nie reguluje wszystkich kwestii określonych w ustawie?

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 226
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 360 g
 • ISBN: 978-83-8198-018-0
 • EAN: 9788381980180
 • Kod serwisu: 00823800

Kategorie

Tagi