Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego. Tom 16

Promocyjna cena 15% taniej
 • 339,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Tom 16 z serii Systemu Prawa Prywatnego dogłębnie i kompleksowo omawia zagadnienia dotyczące prawa spółek osobowych. Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z: ustawy z 28.11.2014 r. o zmianie... więcej ›

Opis książki

Tom 16 z serii Systemu Prawa Prywatnego dogłębnie i kompleksowo omawia zagadnienia dotyczące prawa spółek osobowych.

Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

 • ustawy z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), które wprowadziły internetową rejestrację spółek jawnych i komandytowych. Wykorzystanie wzorca zamieszczonego w systemie teleinformatycznym pozwala także na wprowadzanie zmian w umowach spółek jawnych, komandytowych oraz spółek z o.o.;
 • ustawy z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844), które wprowadziły nowe regulacje dotyczące działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych oraz działalności reasekuracyjnej;
 • ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.), które wprowadziły liczne zmiany w Prawie upadłościowym, które dotyczą wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji.

Publikacja została także wzbogacona o nowy rozdział poświęcony swobodzie umów. Szczegółowo omówione w nim zostały takie aspekty swobody umów jak: zastosowanie swobody kontraktowej do umów obligacyjnych, granice swobody umów w prawie cywilnym, zakres swobody umów w spółkach prawa prywatnego; swoboda umów w spółkach osobowych, z uwzględnieniem m.in. takich zagadnień jak: postanowienia umowy spółki dotyczące uczestnictwa partnerów związane z uprawnieniami zawodowymi; określenie wolnego zawodu w umowie spółki partnerskiej; modyfikacja odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki, umowne określenie granic wysokości sumy komandytowej oraz wkładów komandytariuszy. W rozdziale znalazło się także omówienie podstawowych zagadnień dotyczących swobody umów w spółkach kapitałowych.

Znakomite grono Autorów w wyczerpujący, a zarazem ciekawy sposób omawia problematykę dotyczącą:

 • systematyki i źródeł prawa spółek;
 • konstrukcji prawnej spółki osobowej (m.in. istota i rodzaje spółek osobowych, typy i formy ustrojowe, utworzenie i ustanie spółki osobowej, struktura prawna spółki osobowej, podmiotowość prawna osobowej spółki handlowej, odpowiedzialność za zobowiązania);
 • umowy spółki [m.in. pojęcie, charakter, funkcje umowy spółki, zawarcie umowy spółki, kształtowanie praw i obowiązków stron umowy spółki, zmiana i rozwiązanie umowy spółki];
 • swobody umów w spółkach prawa prywatnego, w spółkach osobowych oraz w spółkach kapitałowych;
 • instytucji wspólnych prawa spółek (m.in. prowadzenie przedsiębiorstwa – cel spółki, członkostwo i prawo członkowskie wspólnika, firma spółki osobowej, prokura, zgłoszenie i wpis spółki do rejestru);
 • odpowiedzialności cywilnoprawnej w prawie spółek (ogólna charakterystyka, postacie odpowiedzialności cywilnoprawnej);
 • nadużycia formy spółki (m.in. stany faktyczne klasyfikowane jako nadużycie formy spółki, problem przeniesienia konstrukcji nadużycia formy spółki na grunt prawa polskiego);
 • spółek osobowych w prawie prywatnym międzynarodowym (oznaczenie statutu personalnego spółki osobowej, przeniesienie siedziby spółki, zakres zastosowania statutu personalnego, uczestnictwo w spółce i wykonywanie praw spółkowych, zbywanie praw uczestnictwa, przekształcenia, połączenia, podziały, dobra osobiste);
 • spółki cywilnej (m.in. umowa spółki, istota spółki cywilnej, rodzaje i postacie spółki, prawa i obowiązki wspólników, prowadzenie spraw i reprezentacja, reżim majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania, rozwiązanie oraz przekształcenie spółki);
 • spółki jawnej (m.in. umowa spółki, podmiotowość spółki jawnej, utworzenie spółki, zmiana umowy i składu wspólników, prawa i obowiązki organizacyjne wspólników, prawa i obowiązki wspólnika o charakterze obligacyjno-organizacyjnym);
 • spółki partnerskiej (m.in. określenie i treść umowy spółki, status prawny podmiotów uprawnionych do tworzenia spółek partnerskich, firma, ukształtowanie stosunków wewnętrznych i zewnętrznych w spółce, rozwiązanie spółki);
 • spółki komandytowej (m.in. natura spółki komandytowej, odmiany spółki, źródła regulacji prawnej spółki, wspólnicy, sposoby powstania spółki, umowa spółki, rejestracja, spółka komandytowa w stadium organizacji, pojęcie i charakter prawny majątku spółki, udział wspólnika w spółce oraz jego wkład do spółki, prowadzenie spraw oraz reprezentacja spółki, uprawnienia kontrolne i nadzorcze komandytariuszy, odpowiedzialność na etapie powstawania oraz funkcjonowania spółki, wystąpienie wspólnika ze spółki, ustanie spółki);
 • spółki komandytowo-akcyjnej (m.in. powstanie spółki, majątek spółki, prowadzenie spraw i reprezentacja spółki, odpowiedzialność spółki i wspólników, wystąpienie wspólnika ze spółki oraz ustanie spółki).

Szeroki krąg autorów, którzy specjalizują się w prawie spółek, wybitnych teoretyków i praktyków stanowi gwarancję rzetelnego omówienia wyżej wymienionych kwestii. Książka adresowana jest zarówno do prawników, jak i wszystkich zainteresowanych prawem spółek osobowych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1404
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1768 g
 • ISBN: 978-83-255-7859-6
 • EAN: 9788325578596
 • Kod serwisu: 00629900

Kategorie