Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego. Tom 16

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 379,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Szajkowski

Autor: dr Marcin Asłanowicz, prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet, dr hab. Marta Litwińska-Werner, mec. Paweł Moskwa, prof. UMK dr hab. Jerzy P. Naworski, prof. dr hab. Wojciech Popiołek, prof. dr hab. Michał Romanowski, prof. Tomasz Siemiątkowski, prof. dr hab. dr. h.c. Stanisław Sołtysiński, sędzia Tomasz Szczurowski, prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. INP PAN Monika Tarska

Tom 16 z serii Systemu Prawa Prywatnego dogłębnie i kompleksowo omawia zagadnienia dotyczące prawa spółek osobowych. Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z: ustawy z 28.11.2014 r. o zmianie... więcej ›

Opis książki

Tom 16 z serii Systemu Prawa Prywatnego dogłębnie i kompleksowo omawia zagadnienia dotyczące prawa spółek osobowych.

Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

 • ustawy z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), które wprowadziły internetową rejestrację spółek jawnych i komandytowych. Wykorzystanie wzorca zamieszczonego w systemie teleinformatycznym pozwala także na wprowadzanie zmian w umowach spółek jawnych, komandytowych oraz spółek z o.o.;
 • ustawy z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844), które wprowadziły nowe regulacje dotyczące działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych oraz działalności reasekuracyjnej;
 • ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.), które wprowadziły liczne zmiany w Prawie upadłościowym, które dotyczą wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji.

Publikacja została także wzbogacona o nowy rozdział poświęcony swobodzie umów. Szczegółowo omówione w nim zostały takie aspekty swobody umów jak: zastosowanie swobody kontraktowej do umów obligacyjnych, granice swobody umów w prawie cywilnym, zakres swobody umów w spółkach prawa prywatnego; swoboda umów w spółkach osobowych, z uwzględnieniem m.in. takich zagadnień jak: postanowienia umowy spółki dotyczące uczestnictwa partnerów związane z uprawnieniami zawodowymi; określenie wolnego zawodu w umowie spółki partnerskiej; modyfikacja odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki, umowne określenie granic wysokości sumy komandytowej oraz wkładów komandytariuszy. W rozdziale znalazło się także omówienie podstawowych zagadnień dotyczących swobody umów w spółkach kapitałowych.

Znakomite grono Autorów w wyczerpujący, a zarazem ciekawy sposób omawia problematykę dotyczącą:

 • systematyki i źródeł prawa spółek;
 • konstrukcji prawnej spółki osobowej (m.in. istota i rodzaje spółek osobowych, typy i formy ustrojowe, utworzenie i ustanie spółki osobowej, struktura prawna spółki osobowej, podmiotowość prawna osobowej spółki handlowej, odpowiedzialność za zobowiązania);
 • umowy spółki [m.in. pojęcie, charakter, funkcje umowy spółki, zawarcie umowy spółki, kształtowanie praw i obowiązków stron umowy spółki, zmiana i rozwiązanie umowy spółki];
 • swobody umów w spółkach prawa prywatnego, w spółkach osobowych oraz w spółkach kapitałowych;
 • instytucji wspólnych prawa spółek (m.in. prowadzenie przedsiębiorstwa – cel spółki, członkostwo i prawo członkowskie wspólnika, firma spółki osobowej, prokura, zgłoszenie i wpis spółki do rejestru);
 • odpowiedzialności cywilnoprawnej w prawie spółek (ogólna charakterystyka, postacie odpowiedzialności cywilnoprawnej);
 • nadużycia formy spółki (m.in. stany faktyczne klasyfikowane jako nadużycie formy spółki, problem przeniesienia konstrukcji nadużycia formy spółki na grunt prawa polskiego);
 • spółek osobowych w prawie prywatnym międzynarodowym (oznaczenie statutu personalnego spółki osobowej, przeniesienie siedziby spółki, zakres zastosowania statutu personalnego, uczestnictwo w spółce i wykonywanie praw spółkowych, zbywanie praw uczestnictwa, przekształcenia, połączenia, podziały, dobra osobiste);
 • spółki cywilnej (m.in. umowa spółki, istota spółki cywilnej, rodzaje i postacie spółki, prawa i obowiązki wspólników, prowadzenie spraw i reprezentacja, reżim majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania, rozwiązanie oraz przekształcenie spółki);
 • spółki jawnej (m.in. umowa spółki, podmiotowość spółki jawnej, utworzenie spółki, zmiana umowy i składu wspólników, prawa i obowiązki organizacyjne wspólników, prawa i obowiązki wspólnika o charakterze obligacyjno-organizacyjnym);
 • spółki partnerskiej (m.in. określenie i treść umowy spółki, status prawny podmiotów uprawnionych do tworzenia spółek partnerskich, firma, ukształtowanie stosunków wewnętrznych i zewnętrznych w spółce, rozwiązanie spółki);
 • spółki komandytowej (m.in. natura spółki komandytowej, odmiany spółki, źródła regulacji prawnej spółki, wspólnicy, sposoby powstania spółki, umowa spółki, rejestracja, spółka komandytowa w stadium organizacji, pojęcie i charakter prawny majątku spółki, udział wspólnika w spółce oraz jego wkład do spółki, prowadzenie spraw oraz reprezentacja spółki, uprawnienia kontrolne i nadzorcze komandytariuszy, odpowiedzialność na etapie powstawania oraz funkcjonowania spółki, wystąpienie wspólnika ze spółki, ustanie spółki);
 • spółki komandytowo-akcyjnej (m.in. powstanie spółki, majątek spółki, prowadzenie spraw i reprezentacja spółki, odpowiedzialność spółki i wspólników, wystąpienie wspólnika ze spółki oraz ustanie spółki).

Szeroki krąg autorów, którzy specjalizują się w prawie spółek, wybitnych teoretyków i praktyków stanowi gwarancję rzetelnego omówienia wyżej wymienionych kwestii. Książka adresowana jest zarówno do prawników, jak i wszystkich zainteresowanych prawem spółek osobowych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Prywatnego
 • Data wydania: 26.01.2016
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1404
 • Waga: 1768 g
 • ISBN: 978-83-255-7859-6
 • EAN: 9788325578596
 • Kod serwisu: 00629900

Tagi