Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9

Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 339,15 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Tom 9 z serii System Prawa Prywatnego zawiera kompleksowe oraz dokładne omówienie umów nienazwanych. Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wynikające m.in. z: ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9),wydanej z konieczności zapobieżenia... więcej ›

Opis książki

Tom 9 z serii System Prawa Prywatnego zawiera kompleksowe oraz dokładne omówienie umów nienazwanych.

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

 • ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9),wydanej z konieczności zapobieżenia niedoborom mocy wytwórczych i przemodelowania otoczenia regulacyjnego rynku energii elektrycznej w taki sposób, aby stworzyć silne zachęty ekonomiczne do budowy, utrzymywania i modernizacji jednostek wytwórczych oraz do zarządzania zużyciem energii i uelastycznienia popytu u odbiorców. Celem aktu jest wprowadzenie rozwiązania regulacyjnego, które może zaspokoić wskazaną wyżej potrzebę w sposób optymalny z punktu widzenia kosztów pokrycia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię – rynku mocy;
 • ustawy z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486) dotyczące ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.Urz. UE L Nr 26, s. 19). Ustawa określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji;
 • ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.) dotyczące stworzenia warunków do realizacji rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS), co posłuży ujednoliceniu usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru oraz umożliwi wzajemne uznawanie środków identyfikacji elektronicznej, zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego.

Rozdział I. Pojęcie umowy nienazwanej zawiera omówienie takich zagadnień jak: zasada wolności (swobody) umów jako podstawa normatywna do konstruowania umów nienazwanych, umowy nazwane – przesłanki wyodrębnienia, a także umowy nienazwane – istota wyodrębnienia w teorii i w praktyce (m.in. cechy, przesłanki i rodzaje).

Rozdział II. Umowy w obrocie rzeczami (w obrocie towarowym) zawiera szczegółowe omówienie dotyczące takich kwestii jak:

 • pozakodeksowe umowy sprzedaży, m.in. sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż z zastrzeżeniem losowania nagród, sprzedaż specyfikacyjna, sprzedaż z rabatem, sprzedaż na przedpłaty, sprzedaż piramidalna, sprzedaż w systemie argentyńskim;
 • umowy kompensacyjne (ogólna charakterystyka, tryb zawarcia i treść, charakter prawny).

W Rozdziale III. Umowy w pośrednictwie handlowym Autorzy szczegółowo omawiają: umowę zlecenia maklerskiego, umowę akwizycyjną, umowę dystrybucyjną, umowę factoringu, umowę forfaitingu, umowy powiernicze.

W Rozdziale IV. Umowy o świadczenie usług szczegółowej analizie poddano poszczególne typy umów nienazwanych: umowy o świadczenie usług medycznych, umowy związane z obrotem pieniężnym, umowy outsourcingu, umowy internetowe, umowy nienazwane w działalności energetycznej, umowy o pozycjonowanie strony internetowej.

Rozdział V. Umowy nienazwane w działalności energetycznej obejmuje omówienie następujących zagadnień:

 • umowy kompleksowej,
 • umowy magazynowania paliw gazowych,
 • umowy o świadczenie usług skraplania (regazyfikacji) gazu ziemnego.

Rozdział VI. Umowy nienazwane w działalności transportowej umowa czarteru dotyczy następujących tematów:

 • umowa czarteru (charakterystyka, pojęcie i charakter prawny, strony umowy, właściwości stosunku czarteru, prawa i obowiązki stron),
 • umowa przewozu multimodalnego (m.in. omówienie pojęcia ,,przewozu multimodalnego’’ i przesłanek rozwoju transportu multimodalnego),
 • umowa pomocnicze (umowy o dostępie i korzystaniu z węzłów i tras komunikacyjnych oraz o usługi pilotażowe, umowy o wykonanie czynności ładunkowych, szczególne umowy w transporcie kolejowym).

Rozdział VII. Papiery wartościowe i czynności bankowe zawiera szczegółowe omówienie następujących tematów:

 • umowa o oferowanie publiczne papierów wartościowych,
 • umowa gwarancji zamknięcia oferty publicznej,
 • umowa o stabilizowanie kursu giełdowego akcji,
 • umowa o sponsorowaną emisję kwitów depozytowych,
 • umowa dotycząca instrumentów pochodnych od papierów wartościowych,
 • umowa sekurytyzacyjna,
 • umowa o doradztwo inwestycyjne.

Rozdział VIII. Ubezpieczenia gospodarcze dotyczy następujących rodzajów umów:

 • umowa reasekuracji (ogólna charakterystyka, geneza reasekuracji, funkcje umowy reasekuracji, zakres stosowania przepisów KC, cechy i treść umowy, rodzaje reasekuracji, zakończenie stosunku prawnego reasekuracji);
 • umowa brokerska (geneza pośrednictwa ubezpieczeniowego, pojęcie oraz rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego, ogólna charakterystyka umowy brokerskiej, omówienie sytuacji prawnej brokera w relacjach z ubezpieczycielem, prowizja brokerska, odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy brokerskiej).

Rozdział IX. Prawa na dobrach niematerialnych i własność przemysłowa zawiera omówienie następujących umów:

 • umowa franchisingu;
 • umowa know-how;
 • umowa o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • umowa consultingowa (pojęcie i charakter prawny umowy consultingu, prawa i obowiązki stron umowy).

Rozdział X. Umowy strukturalne i organizacyjne w gospodarce obejmuje następujące zagadnienia:

 • umowy dotyczące przedsiębiorstwa (m.in. omówienie umowy o zbycie przedsiębiorstwa, o przekazywanie zysku, o zarządzanie przedsiębiorstwem oraz umowy w sprawie due diligence przedsiębiorstwa);
 • umowy o wspólne przedsięwzięcie (joint venture) (umowa joint venture – porozumienie wspólników, umowa konsorcjum, umowa pool’u);
 • umowy koncernowe – problem regulacji art. 7 KSH;
 • umowa o współpracę gospodarczą (kooperacja jako zjawisko ekonomiczne i prawne, konstrukcja stosunku kooperacyjnego);
 • umowy założycielskie (umowa spółki jako umowa założycielska, umowy założycielskie spółdzielni i stowarzyszenia oraz fundacji, ogólna charakterystyka).

Trzecie wydanie tomu zostało wzbogacone o omówienie:

 • umów sekurytyzacji (modele sekurytyzacji, umowa sekurytyzacyjna w prawie polskim, sekurytyzacja w rozporządzeniu 2017/2402),
 • umów o pozycjonowanie strony internetowej (pojęcie i charakter prawny umowy o pozycjonowanie strony internetowej, prawa i obowiązki stron umowy, czas trwania umowy i jej zakończenie),
 • umów o doradztwo inwestycyjne (doradztwo inwestycyjne a umowa o doradztwo inwestycyjne, kierunek zmian legislacyjnych, pojęcie rekomendacji),
 • nowych umów z ubezpieczeń (funkcje umowy reasekuracji, rodzaje reasekuracji, zakończenie stosunku prawnego reasekuracji, pojęcie oraz rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego, ogólna charakterystyka umowy brokerskiej),
 • umowy konsultingowej (pojęcie i charakter prawny umowy konsultingu, prawa i obowiązki stron umowy).

Prezentowany tom jest wynikiem zbiorowego wysiłku grona wybitnych autorów, cenionych specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków, a także pracowników uczelni wyższych, reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne środowiska. Poszczególne rozdziały są owocem wieloletnich studiów nad danym zagadnieniem, poprzedzonych licznymi publikacjami.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2018
 • Tom: 9
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1296
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1860 g
 • ISBN: 978-83-812-8674-9
 • EAN: 9788381286749
 • Kod serwisu: 00766300

Kategorie