NEWSLETTER • Bądź na bieżąco! • Zapisz się i odbierz rabat 10% » Sprawdź ›

x

Zapowiedź

Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 379,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja naukowa: prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner

Autor: prof. dr hab. Ewa Bagińska, prof. dr hab. Mirosław Bączyk, prof. nadzw. UŁ dr hab. Szymon Byczko, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr Andrzej Jakubiec, prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes, dr Przemysław Katner, prof. dr hab. Wojciech J. Kocot, dr Wiktor Matysiak, prof. dr hab. Teresa Mróz, prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, prof. dr hab. Adam Olejniczak, prof. dr hab. Adam Opalski, prof. dr hab. Urszula Promińska, dr Wojciech Robaczyński, prof. dr hab. Michał Romanowski, dr Małgorzata Serwach, prof. dr hab. Mirosław Stec, prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł

Tom 9 z serii System Prawa Prywatnego zawiera kompleksowe oraz dokładne omówienie umów nienazwanych. Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wynikające m.in. z: ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9),wydanej z konieczności zapobieżenia niedoborom mocy wytwórczych i przemodelowania otoczenia... więcej ›

Więcej o książce

Tom 9 z serii System Prawa Prywatnego zawiera kompleksowe oraz dokładne omówienie umów nienazwanych.

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

 • ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9),wydanej z konieczności zapobieżenia niedoborom mocy wytwórczych i przemodelowania otoczenia regulacyjnego rynku energii elektrycznej w taki sposób, aby stworzyć silne zachęty ekonomiczne do budowy, utrzymywania i modernizacji jednostek wytwórczych oraz do zarządzania zużyciem energii i uelastycznienia popytu u odbiorców. Celem aktu jest wprowadzenie rozwiązania regulacyjnego, które może zaspokoić wskazaną wyżej potrzebę w sposób optymalny z punktu widzenia kosztów pokrycia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię – rynku mocy;
 • ustawy z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486) dotyczące ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.Urz. UE L Nr 26, s. 19). Ustawa określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji;
 • ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.) dotyczące stworzenia warunków do realizacji rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS), co posłuży ujednoliceniu usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru oraz umożliwi wzajemne uznawanie środków identyfikacji elektronicznej, zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego.

Rozdział I. Pojęcie umowy nienazwanej zawiera omówienie takich zagadnień jak: zasada wolności (swobody) umów jako podstawa normatywna do konstruowania umów nienazwanych, umowy nazwane – przesłanki wyodrębnienia, a także umowy nienazwane – istota wyodrębnienia w teorii i w praktyce (m.in. cechy, przesłanki i rodzaje).

Rozdział II. Umowy w obrocie rzeczami (w obrocie towarowym) zawiera szczegółowe omówienie dotyczące takich kwestii jak:

 • pozakodeksowe umowy sprzedaży, m.in. sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż z zastrzeżeniem losowania nagród, sprzedaż specyfikacyjna, sprzedaż z rabatem, sprzedaż na przedpłaty, sprzedaż piramidalna, sprzedaż w systemie argentyńskim;
 • umowy kompensacyjne (ogólna charakterystyka, tryb zawarcia i treść, charakter prawny).

W Rozdziale III. Umowy w pośrednictwie handlowym Autorzy szczegółowo omawiają: umowę zlecenia maklerskiego, umowę akwizycyjną, umowę dystrybucyjną, umowę factoringu, umowę forfaitingu, umowy powiernicze.

W Rozdziale IV. Umowy o świadczenie usług szczegółowej analizie poddano poszczególne typy umów nienazwanych: umowy o świadczenie usług medycznych, umowy związane z obrotem pieniężnym, umowy outsourcingu, umowy internetowe, umowy nienazwane w działalności energetycznej, umowy o pozycjonowanie strony internetowej.

Rozdział V. Umowy nienazwane w działalności energetycznej obejmuje omówienie następujących zagadnień:

 • umowy kompleksowej,
 • umowy magazynowania paliw gazowych,
 • umowy o świadczenie usług skraplania (regazyfikacji) gazu ziemnego.

Rozdział VI. Umowy nienazwane w działalności transportowej umowa czarteru dotyczy następujących tematów:

 • umowa czarteru (charakterystyka, pojęcie i charakter prawny, strony umowy, właściwości stosunku czarteru, prawa i obowiązki stron),
 • umowa przewozu multimodalnego (m.in. omówienie pojęcia ,,przewozu multimodalnego’’ i przesłanek rozwoju transportu multimodalnego),
 • umowa pomocnicze (umowy o dostępie i korzystaniu z węzłów i tras komunikacyjnych oraz o usługi pilotażowe, umowy o wykonanie czynności ładunkowych, szczególne umowy w transporcie kolejowym).

Rozdział VII. Papiery wartościowe i czynności bankowe zawiera szczegółowe omówienie następujących tematów:

 • umowa o oferowanie publiczne papierów wartościowych,
 • umowa gwarancji zamknięcia oferty publicznej,
 • umowa o stabilizowanie kursu giełdowego akcji,
 • umowa o sponsorowaną emisję kwitów depozytowych,
 • umowa dotycząca instrumentów pochodnych od papierów wartościowych,
 • umowa sekurytyzacyjna,
 • umowa o doradztwo inwestycyjne.

Rozdział VIII. Ubezpieczenia gospodarcze dotyczy następujących rodzajów umów:

 • umowa reasekuracji (ogólna charakterystyka, geneza reasekuracji, funkcje umowy reasekuracji, zakres stosowania przepisów KC, cechy i treść umowy, rodzaje reasekuracji, zakończenie stosunku prawnego reasekuracji);
 • umowa brokerska (geneza pośrednictwa ubezpieczeniowego, pojęcie oraz rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego, ogólna charakterystyka umowy brokerskiej, omówienie sytuacji prawnej brokera w relacjach z ubezpieczycielem, prowizja brokerska, odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy brokerskiej).

Rozdział IX. Prawa na dobrach niematerialnych i własność przemysłowa zawiera omówienie następujących umów:

 • umowa franchisingu;
 • umowa know-how;
 • umowa o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • umowa consultingowa (pojęcie i charakter prawny umowy consultingu, prawa i obowiązki stron umowy).

Rozdział X. Umowy strukturalne i organizacyjne w gospodarce obejmuje następujące zagadnienia:

 • umowy dotyczące przedsiębiorstwa (m.in. omówienie umowy o zbycie przedsiębiorstwa, o przekazywanie zysku, o zarządzanie przedsiębiorstwem oraz umowy w sprawie due diligence przedsiębiorstwa);
 • umowy o wspólne przedsięwzięcie (joint venture) (umowa joint venture – porozumienie wspólników, umowa konsorcjum, umowa pool’u);
 • umowy koncernowe – problem regulacji art. 7 KSH;
 • umowa o współpracę gospodarczą (kooperacja jako zjawisko ekonomiczne i prawne, konstrukcja stosunku kooperacyjnego);
 • umowy założycielskie (umowa spółki jako umowa założycielska, umowy założycielskie spółdzielni i stowarzyszenia oraz fundacji, ogólna charakterystyka).

Trzecie wydanie tomu zostało wzbogacone o omówienie:

 • umów sekurytyzacji (modele sekurytyzacji, umowa sekurytyzacyjna w prawie polskim, sekurytyzacja w rozporządzeniu 2017/2402),
 • umów o pozycjonowanie strony internetowej (pojęcie i charakter prawny umowy o pozycjonowanie strony internetowej, prawa i obowiązki stron umowy, czas trwania umowy i jej zakończenie),
 • umów o doradztwo inwestycyjne (doradztwo inwestycyjne a umowa o doradztwo inwestycyjne, kierunek zmian legislacyjnych, pojęcie rekomendacji),
 • nowych umów z ubezpieczeń (funkcje umowy reasekuracji, rodzaje reasekuracji, zakończenie stosunku prawnego reasekuracji, pojęcie oraz rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego, ogólna charakterystyka umowy brokerskiej),
 • umowy konsultingowej (pojęcie i charakter prawny umowy konsultingu, prawa i obowiązki stron umowy).

Prezentowany tom jest wynikiem zbiorowego wysiłku grona wybitnych autorów, cenionych specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków, a także pracowników uczelni wyższych, reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne środowiska. Poszczególne rozdziały są owocem wieloletnich studiów nad danym zagadnieniem, poprzedzonych licznymi publikacjami.

Szczegóły

Premiera: Październik 2018 r.
Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2018
Wydanie: 3
ISBN: 978-83-812-8674-9
Liczba stron: 1200
Oprawa: Twarda