Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 109,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Przedstawienie przebiegu procesu tworzenia i zatwierdzania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków... więcej ›

Opis książki

Celem publikacji jest przedstawienie przebiegu procesu tworzenia i zatwierdzania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo przewodnik po świecie taryf wodociągowo-kanalizacyjnych.

Pierwsza część opracowania prezentuje prawne uwarunkowania procedury związanej z zatwierdzaniem taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Zawiera informacje m.in. na temat nowego regulatora na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym, jego uprawnień do ingerowania w działalność podmiotów funkcjonujących na rynku wod-kan, w tym dotyczących rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kana a ich klientami. Zasadnicza część dotyczy jednak procedury zatwierdzenia taryf wraz z obowiązującymi terminami złożenia wniosków taryfowych oraz postępowaniem przed organem regulacyjnym.

Druga część dedykowana jest osobom, które opracowują wniosek o zatwierdzenie taryf. Znajdą w niej Państwo kompletny opis przygotowania wniosku taryfowego wraz z metodyką planowania kosztów oraz wypełniania tabel taryfowych.

Niniejsza książka będzie praktyczną pomocą dla osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i zatwierdzania wniosku o zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Z uwagi na swoją zawartość może być podręcznikiem zarówno dla pracowników działów księgowych, ekonomicznych czy kontrolingowych, odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym za ewidencjonowanie kosztów, ich planowanie oraz sporządzenie wniosku, dla służb prawnych wspierających proces zatwierdzania taryf, jak i dla osób kierujących przedsiębiorstwem.

Celem autorów niniejszej książki było przygotowanie „instrukcji obsługi" wniosku taryfowego. Dlatego duża część opracowania opisuje w sposób praktyczny nie tylko zasady wypełnia tabel A-H, ale także sposób ustalania niezbędnych przychodów, czy też kalkulacji opłat abonamentowych.

Książka odpowiada m.in. na następujące pytania:

 • Jaki status posiadają Wody Polskie w zakresie taryf dla wody i ścieków?
 • Kto i kiedy powinien złożyć wniosek taryfowy?
 • Z czego składa się wniosek taryfowy?
 • W jaki sposób Wody Polskie weryfikują wnioski taryfowe, jak wygląda postępowanie w tej sprawie? Kto jest stroną takiego postępowania?
 • Co podlega ocenia Wód Polskich, a co analizie?
 • Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego ? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Czy taryfy mogą wejść w życie z mocy prawa?
 • Co to jest taryfa tymczasowa?
 • Kiedy zatwierdzone taryfy wchodzą w życie?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić?
 • Jak gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego ?
 • Jakie rodzaje i struktury taryf mamy do wyboru?
 • Jak prawidłowo ustalać niezbędne przychody i dokonać ich alokacji na grupy odbiorców?
 • Co to jest niepodzielony zyska z lat ubiegłych i jak on wpływa na taryfy?
 • Jak prawidłowo wypełnić tabele załączane do wniosku taryfowego?

Wniosek taryfowy stanowi podstawę zatwierdzanych przez organ regulacyjnych taryf. W zdecydowanej większości przypadków, jeżeli zewnętrzy weryfikator nie ma zastrzeżeń do przedstawionego wniosku, przyjęcie taryf polega po prostu na nadaniu wnioskowi taryfowemu mocą decyzji administracyjnej statusu taryfy, rozumianej jako zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania.

Dlatego właściwe sporządzenie wniosku taryfowego jest kluczowym elementem w procedurze zatwierdzania taryf. W praktyce czas poświęcony na dokładne przeanalizowanie danych i ich odpowiednie zaprezentowanie we wniosku, pozwala znacząco skrócić okres weryfikacji prowadzonej przez organ regulacyjny.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu wszelkie informacje o sposobie kształtowania stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 • praktyczną pomoc dla pracowników przedsiębiorstw wod-kan, opracowujących wniosek dotyczących stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 • wskazanie sposobów rozstrzygnięć w postaci najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

 1. szczegóły opis przygotowania wniosku taryfowego,
 2. dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 3. wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 4. przykłady wyliczeń i danych potrzebnych do opracowania wniosku taryfowego,
 5. liczne tabele w tym praktyczny sposób wypełnienie tabel A-H,
 6. uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz orzecznictwa.

Publikacja zawiera m.in. wzór „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków" czy „Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 208
 • Waga: 360 g
 • ISBN: 978-83-8158-620-7
 • EAN: 9788381586207
 • Kod serwisu: 00799500

Tagi