Bestseller

Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Wzory umów

 • 199,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie problematyki wykładni umów, ze szczegółową analizą wybranych klauzul, powszechnie stosowanych w umowach zawieranych między przedsiębiorcami. Opracowanie uwzględnia najnowsze orzecznictwo, doktrynę oraz ostatnie zmiany legislacyjne... więcej ›

Opis książki

W prezentowanym opracowaniu omówiono w jasny i obszerny sposób problematykę wykładni umów, a także dokonano szczegółowej analizy wybranych klauzul, powszechnie stosowanych w umowach zawieranych między przedsiębiorcami.

Autorzy uzupełniają publikację o klauzule, które są powszechnie wykorzystywane w praktyce.

Zamieszczone w opracowaniu przykłady klauzul umownych stanowią punkt odniesienia dla komentarzy dotyczących poszczególnych z nich. Przykłady te nie mogą być więc traktowane jako rekomendacje ze strony autorów. Uwagi sformułowane w komentarzach dotyczą prawdopodobnych skutków prawnych stosowania omawianych klauzul umownych, niekiedy mają także charakter krytyczny, przyjmując postać propozycji zaniechania stosowania niektórych klauzul lub modyfikacji ich treści (część zatytułowana „Wnioski i wskazówki"). Komentarze do poszczególnych klauzul umownych wyrażają stanowisko ich autorów, uwzględniają także dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa.

W kolejnym, 4. wydaniu publikacji wskazano na najnowsze orzecznictwo, doktrynę oraz najnowsze zmiany legislacyjne.

Publikacja została podzielona na dwie części.

W części pierwszej zostały omówione standardowe klauzule umowne dotyczące m.in.

 • postanowień umownych dotyczących powstania, zmiany lub zakończenia umownego stosunku prawnego [m.in. klauzule wskazujące miejsce zawarcia umowy, klauzule wskazujące czas zawarcia umowy, klauzule (re)negocjacyjne, klauzule dotyczące formy następczych czynności prawnych, klauzule przyznające uprawnienie do odstąpienia (umowne prawo, odstąpienia i odstępne), umowne terminy zawite, klauzule dotyczące wypowiedzenia umowy, klauzule dotyczące cesji wierzytelności, klauzule dotyczące waloryzacji, klauzule prowadzące do przedłużenia stosunku zobowiązaniowego];
 • postanowień umownych dotyczących zakresu zobowiązania umownego [m.in. klauzule salwatoryjne, klauzule merger (klauzule integralności), klauzula „integralnej części umowy"];
 • postanowień umownych dotyczących wykonywania i skutków naruszenia umowy [m.in. klauzule odsetkowe, klauzule zabezpieczające należyte wykonanie umowy, klauzula płatności bezgotówkowej, klauzule dotyczące waluty, umowne fikcje doręczenia, klauzule kasatoryjne (lex commissoria), klauzule zastępczego wykonania zobowiązań, klauzula zadatku, klauzula zaliczki, klauzula kary umownej, umowne klauzule temporalne, klauzule dotyczące modyfikacji terminu spełnienia świadczenia a problematyka przedawnienia roszczeń, klauzule dotyczące odpowiedzialności kontraktowej, klauzule umowne wyłączające lub ograniczające zbieg roszczeń odszkodowawczych (art. 443 KC)];
 • pozostałych postanowień umownych [m.in. wybór prawa właściwego (klauzula wyboru prawa), klauzule jurysdykcyjne (prorogacyjna i derogacyjna), klauzula dotycząca właściwości miejscowej sądu (prorogatio fori), zapis na sąd polubowny, klauzule poufności, klauzule języka umowy, klauzula dowodowa, klauzula zakazu konkurencji, zapewnienia i oświadczenia (representation and warranties), oświadczenia dotyczące uznania roszczenia a przerwanie biegu, przedawnienia roszczeń, oświadczenie o zrzeczeniu się korzystania z zarzutu przedawnienia, klauzula „osoby odpowiedzialnej za realizację umowy", klauzule dotyczące stosowania Kodeksu cywilnego];
 • listu intencyjnego (letter of intent).

W drugiej części książki znajdują się wzory m.in.:

 • umowy przedwstępna sprzedaży;
 • umowy zlecenia;
 • umowy o zarządzenie oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy;
 • umowy sprzedaży

– ze wskazaniem w każdym wzorze poszczególnych klauzul. Dzięki czemu Czytelnik może zobaczyć jak zastosować poszczególne klauzule w praktyce.

Opracowanie to kierowane jest zwłaszcza do wykonawców zawodów prawniczych, w tym: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz wszystkich osób zajmujących się redagowaniem lub wykładnią umów cywilnoprawnych, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów kierunków prawniczych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 638
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1100 g
 • ISBN: 978-83-8291-251-7
 • EAN: 9788382912517
 • Kod serwisu: 00961000

Kategorie