Kompleksowa oferta
publikacji dla praktyków

Najnowsze publikacje
Pytania i odpowiedzi
118,15 zł
Akty wykonawcze
237,15 zł
Centralny rejestr umów
118,15 zł
Wzory
Umowy, pisma i postanowienia
Redakcja: r.pr. dr Jakub Pawelec
 • kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie,
 • każdy z wzorów zawiera szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism,
 • w opracowaniu zamieszczono praktyczne wskazówki dotyczące czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma,
 • dzięki dołączonej płycie CD można wypełnić wybrany, gotowy szablon pisma i wydrukować potrzebny dokument bez obawy o popełnienie błędu.
169,15 zł
Wzory regulaminów i pism
Autorki: Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd
 • praktyczny komentarz wskazujący jak dostosować wewnętrzne dokumenty do nowych przepisów,
 • propozycje regulaminów i wzory dokumentów niezbędnych w procesie zakupowym,
 • każdy wzór zawiera: propozycję konstrukcji, przywołanie odpowiednich przepisów oraz komentarz do czynności, której dotyczy,
 • edytowalne wersje wzorów na płycie CD,
 • cenne kompendium wiedzy dla podmiotów zamawiających.
109,65 zł
Komentarze
Szczegółowy komentarz do przepisów
Autorki: r.pr. Marzena Jaworska, r.pr. Dorota Grześkowiak-Stojek, adw. Julia Jarnicka, r.pr. Agnieszka Matusiak
 • kompleksowe i praktyczne omówienie najnowszych przepisów,
 • szczegółowe omówienie rewolucyjnych rozwiązań, łamiących dotychczasowe schematy działania zarówno zamawiających, jak i wykonawców,
 • autorskie interpretacje i wskazówki w kwestiach budzących wątpliwości,
 • odwołania do kluczowych poglądów oraz orzecznictwa unijnego i krajowego,
 • Autorzy z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów PZP, poszukiwaniu optymalnych i zgodnych z prawem rozwiązań – zarówno z pozycji zamawiającego, jak i wykonawcy.
237,15 zł
Eksperckie omówienie ustawy
Autorzy: r.pr. Paweł Granecki, Iga Granecka
 • praktyczne omówienie przepisów nowej ustawy PZP,
 • ponad 1 200 stron eksperckiej wiedzy wyjaśniającej problemy ze stosowaniem nowych przepisów,
 • fundamentalne orzeczenia z punktu widzenia stosowania przepisów PZP w praktyce,
 • niezbędna pomoc dla uczestników procesu zamówień publicznych
254,15 zł
Praktyczny komentarz z orzecznictwem
Redakcja: Małgorzata Śledziewska
 • profesjonalne omówienie stosowanie prawa materialnego i funkcjonowania procedur sądowych,
 • przedstawienie nowych instytucji wprowadzonych ustawą oraz licznych modyfikacji instytucji prawnych już istniejących
 • analiza tematyki związanej z praktycznymi problemami powstającymi na kolejnych etapach postępowania
 • bogate orzecznictwo – zarówno polskie, jak i europejskie, poglądy przedstawicieli doktryny, czy instytucji kontrolnych
 • publikacja ma wymiar wyłącznie praktyczny, pozwalający na trafną analizę obowiązujących przepisów i minimalizowanie ryzyk prawnych
169,15 zł
Poradniki
Przewodnik po Specyfikacji warunków zamówienia
Autor: dr Andrzela Gawrońska-Baran
 • zestaw najważniejszych informacji dotyczących SWZ,
 • zbiór wielu wyroków Krajowej Izby Odwoławczej,
 • przykłady z praktyki, orzecznictwa i doktryny,
 • dokładne i przejrzyste, a przede wszystkim praktyczne prezentowanie zagadnień,
 • autorskie wzory dokumentów z zakresu SWZ i związanych z nią obowiązków informacyjnych zamawiającego.
118,15 zł
Praktyczna analiza zamówień podprogowych
Autor: Arkadiusz Szyszkowski
 • kompendium wiedzy, pomocne w bezbłędnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego,
 • poradnik w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane z tym rodzajem zamówień,
 • uwzględnia aktualne orzecznictwo, przykłady obrazujące opisywane zagadnienia oraz wzory dokumentów,
 • pozwala szybko wdrożyć się w mechanizmy zamówień podprogowych z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w ich udzielanie.
139,00 zł
Analiza obowiązków zamawiającego
Autorki: Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd
 • szczegółowa analiza przepisów ustawy pod kątem nowych obowiązków, które zostały nałożone na instytucje zamawiające,
 • przybliża najważniejsze kwestie, które wpływają na poprawność proceduralną udzielanych zamówień publicznych,
 • dokonuje przeglądu nowych stanowisk zaprezentowanych przez Urząd Zamówień Publicznych,
 • pomaga w zrozumieniu i praktycznym stosowaniu zupełnie nowych norm ustawy,
 • ułatwia pracownikom ocenę prawidłowości podejmowanych czynności, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
118,15 zł
Tryb podstawowy w praktyce
Autor: Arkadiusz Szyszkowski
 • dokładne omówienie przepisów z podziałem na 3 ścieżki: standardową, z negocjacjami fakultatywnymi i z negocjacjami obligatoryjnymi,
 • analiza zarówno przepisów dedykowane trybowi podstawowemu, jak i innych niezbędnych w postępowaniu instytucji prawnych,
 • pogłębione ujęcie aspektu elektronizacji postępowania,
 • odwołania do nadal obowiązującego orzecznictwa,
 • wyjaśnienie w przystępny sposób podstawowych problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów.
118,15 zł
Jak wygrać przetarg? Poradnik dla Wykonawcy
Autor: r.pr. Paweł Granecki
 • Poradnik udziela odpowiedzi na pytania jakie są tryby zamówień, dokumentów przetargowych oraz jak wygląda postępowanie odwoławcze i co zrobić aby wszystko przebiegło zgodnie z prawem.
 • Zawiera przydatne instrukcje oraz praktyczne wskazówki, które pomogą osiągnąć cel jakim jest wygrana przetargu.
 • Będzie pomocna zarówno dla osób dopiero rozpoczynających działania w zakresie przetargów, jak i dla osób bardziej doświadczonych chcących ugruntować oraz poszerzyć swoją wiedzę.
169,15 zł
Analiza zmian
Praktyczna analiza zmian
Autor: Mariusz Stepaniuk
 • omawia nowe regulacje PZP ze zmianami z 2020 r.,
 • w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane z ich stosowaniem,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i dokonać oceny, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w procedurę udzielania zamówień,
 • zawiera tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • stanowi narzędzie przydatne dla zamawiających i wykonawców.
118,15 zł
Kup w pakiecie
PAKIET: Ustawa PZP - Komentarz + Zamówienia podprogowe + Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach
429,11 zł
PAKIET: Ustawa PZP – Komentarz + Praktyczna analiza zmian
350,40 zł
PAKIET: Nowa ustawa PZP - Nowe obowiązki zamawiającego + Tryb podstawowy + Wzory regulaminów i pism
325,60 zł
PAKIET: Nowa ustawa PZP - Komentarz + Nowe obowiązki zamawiającego + Tryb podstawowy + Wzory regulaminów i pism
564,80 zł
Konferencja online

X Konferencja PZP

Dwa lata funkcjonowania nowego Prawa zamówień publicznych – próba oceny i propozycje zmian

Już 20 marca 2023 r.

26 wybitnych prelegentów

4 panele dyskusyjne

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Możliwość zadawania pytań