Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Art. 15-25 Tarczy 4.0. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie procedury restrukturyzacyjnej dla niewypłacalnych przedsiębiorców w obliczu epidemii COVID-19 (art. 15–25 tarczy antykryzysowej 4.0). Publikacja zawiera szczegółowe omówienie ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie procedury restrukturyzacyjnej dla niewypłacalnych przedsiębiorców w obliczu epidemii COVID-19 (art. 15–25 tarczy antykryzysowej 4.0).

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) w zakresie, w jakim dotyczy ona specjalnej procedury restrukturyzacyjnej dla niewypłacalnych przedsiębiorców w obliczu epidemii COVID-19 (art. 15–25 tarczy antykryzysowej 4.0).

Ustawa stanowi kolejną rządową inicjatywę legislacyjną – tzw. tarczę antykryzysową 4.0. – mającą na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Nowa, uproszczona procedura uzupełnia istniejące już regulacje Prawa restrukturyzacyjnego, poprzez wykorzystanie elementów postępowania o zatwierdzenie układu i zasad w nim obowiązujących, umożliwiając szybsze, efektywniejsze i odciążające sądy zawarcie układu z wierzycielami, z zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli.

Ustawodawca – w celu przeciwdziałania niekorzystnym skutkom gospodarczym pandemii COVID-19 – wprowadził nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Postępowanie ma być wszczynane na mocy oświadczenia samego dłużnika, który jest niewypłacalny bądź zagrożony niewypłacalnością. Otwarcie postępowania następuje bez jakiegokolwiek udziału sądu. Dłużnik obowiązany jest do zawarcia umowy z nadzorcą układu, którym musi być doradca restrukturyzacyjny. Postępowanie ma być tańsze dla dłużnika niż klasyczna procedura restrukturyzacyjna.

Postępowanie uproszczone oparte jest o model postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego poza sądem, jednak z istotnymi zapożyczeniami z sądowych trybów restrukturyzacyjnych. Dłużnik uzyska zatem moratorium na spłatę zobowiązań układowych i immunitet egzekucyjny. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu będzie mógł podejmować tylko za zgodą nadzorcy układu. Postępowanie nie może jednak trwać dłużej niż 4 miesiące.

Propozycje układowe może złożyć tylko dłużnik. Dłużnik może objąć układem – bez zgody wierzyciela – wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika. Dłużnik samodzielnie zbiera głosy albo nadzorca układu zwołuje zgromadzenie wierzycieli. Może być ono przeprowadzone wirtualnie. Dla przyjęcia układu większość oblicza się według ilości głosujących wierzycieli, a nie według ilości uprawnionych do głosowania. Układ dłużnika zawarty z wierzycielami poza sądem podlega zatwierdzeniu przez sąd. Przychód z tytułu umorzenia wierzytelności nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Komentarz będzie przydatny przede wszystkim dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej – zagrożonych niewypłacalnością bądź już znajdujących się w stanie niewypłacalności. Publikacja stanowi cenną pomoc dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, którzy w pracy zawodowej stykają się z tematyką restrukturyzacyjną, a także dla syndyków, zarządców, nadzorców sądowych, komorników, notariuszy, biegłych sądowych i wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 202
 • Wymiary: 121x192 mm
 • Waga: 200 g
 • ISBN: 978-83-8198-821-6
 • EAN: 9788381988216
 • Kod serwisu: 00856500

Kategorie