Zapowiedź

Postępowania odrębne. System Postępowania Cywilnego. Tom 6

Promocyjna cena 5% taniej
 • 426,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 449,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
Czerwiec 2022 r.
Powiadomienie o premierze ›

Dokładne i kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących postępowań odrębnych uregulowanych w Tytule VII Księgi Pierwszej Części Pierwszej ustawy z 17.11.1964 r. – KPC... więcej ›

Opis książki

Tom 6. Postępowania odrębne zawiera dokładne i kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących postępowań odrębnych uregulowanych w Tytule VII Księgi Pierwszej Części Pierwszej ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).

W publikacji zostały omówione następujące zagadnienia:

 • postępowanie w sprawach małżeńskich – zasady odnoszące się do postępowania w sprawach małżeńskich, m.in.: zasada ograniczonej dyspozycyjności czy zasada ograniczonej jawności, zakres przedmiotowy i podmiotowy tego postępowania, kwestie związane z rozprawą i wyrokiem, a także z postępowaniem odwoławczym oraz nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia;
 • postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi – w tym: zasady konstrukcyjne tego postępowania, czyli zasada ochrony interesów dziecka oraz ograniczonej dyspozycyjności, przedmiot i podmioty występujące w tym postępowaniu, przebieg rozprawy i postępowania dowodowego oraz wydanie wyroku;
 • postępowanie w sprawach gospodarczych;
 • postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – charakter tego postępowania, zasady konstrukcyjne, wyjaśniono pojęcie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, podmioty postępowania (np.: ubezpieczony, zainteresowany, organ rentowy czy wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności), przebieg postępowania oraz orzeczenia sądu ubezpieczeń społecznych;
 • postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania – zasady odnoszące się do tego postępowania, m.in.: zasada jednorodzajowości roszczeń czy tymczasowej ochrony prawnej, charakterystyka i odmienności postępowania w sprawach o naruszenie posiadania, stosunek postępowania w sprawach o naruszenie posiadania do innych postępowań w KPC, np. do postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego;
 • postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową;
 • postępowania w sprawach z zakresu regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty, regulacji transportu kolejowego, regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego;
 • postępowanie nakazowe charakteryzujące się jedną z najdłuższych tradycji w polskim postępowaniu cywilnym – ukazano m.in. odmienności pierwszej i drugiej fazy postępowania nakazowego, stosunek postępowania nakazowego do innych postępowań odrębnych (w tym do postępowań w sprawach gospodarczych, z zakresu prawa pracy oraz postępowania uproszczonego);
 • postępowanie uproszczone – zwrócono uwagę na odmienności tego postępowania oraz stosunek do innych postępowań, takich jak: postępowanie w sprawach gospodarczych, postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowania nakazowego, postępowania upominawczego oraz europejskiego postępowania upominawczego;
 • postępowanie upominawcze – ukazano model tego postępowania, rozwiązania przyjęte w analogicznych postępowaniach w wybranych państwach europejskich, a także kwestie związane z rozpoznaniem sprawy;
 • elektroniczne postępowanie upominawcze – przedstawiono m.in. sposób regulacji tego postępowania, podejmowane czynności procesowe w toku postępowania, zagadnienia dotyczące akt sprawy, rozpoznania sprawy oraz sprzeciwu od nakazu zapłaty;
 • postępowanie w sprawach własności intelektualnej jako nowe postępowanie uregulowane w KPC – środki procesowe właściwe dla spraw własności intelektualnej (zabezpieczenie środka dowodowego, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, wezwanie do udzielenia informacji), powództwa szczególne (o ustalenie, że określone czynności nie naruszają patentu, dodatkowego prawa ochronnego lub prawa z rejestracji; powództwa wzajemne).

Zespół autorski tworzą wybitni specjaliści z dziedziny postępowania cywilnego, przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, a jednocześnie praktycy.

Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu postępowania cywilnego, zwłaszcza postępowań odrębnych uregulowanych w Kodeksie postępowania cywilnego.


System Postępowania Cywilnego to:

 • kompleksowe i praktyczne omówienie przepisów prawa procesowego cywilnego przydatne osobom obsługującym podmioty zarówno instytucjonalne, jak i indywidualne;
 • szybsza i łatwiejsza obsługa podmiotu: w jednym miejscu wszystkie potrzebne informacje dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z poszczególnymi etapami postępowania cywilnego;
 • argumenty do obrony racji klienta:
 • praktyczne – wskazanie: konkretnych orzeczeń przydatnych w danej sytuacji oraz sposobów rozwiązywania problemów wynikających z codziennej praktyki;
 • teoretyczne – omówienia poszczególnych zagadnień przez specjalistów z danego tematu: praktyków, a jednocześnie teoretyków prawa, oraz przedstawienie poglądów doktryny w danej materii, do wykorzystania przy poparciu własnych racji;
 • autorzy – praktycy oraz teoretycy prawa procesowego cywilnego: radcowie prawni, adwokaci, sędziowie;
 • aktualny stan prawny;
 • łatwość korzystania z książki – czytelny układ graficzny, wewnętrzne spisy treści, numery brzegowe, indeks rzeczowy, w jednym tomie zebrane omówienia zagadnień dotyczących danego etapu postępowania cywilnego.

Szczegóły

 • Seria: System Postępowania Cywilnego
 • Premiera: Czerwiec 2022 r.
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1142
 • ISBN: 978-83-8235-139-2
 • EAN: 9788382351392