Szczególne świadczenia zdrowotne. System Prawa Medycznego. Tom 2

 • 399,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 339,15 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

W publikacji zostały omówione takie kwestie jak: pojęcie i podstawy prawne szczególnych świadczeń zdrowotnych (pojęcie świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej, czynności stricte lecznicze, czynności nielecznicze, podstawy... więcej ›

Opis książki

W publikacji zostały omówione takie kwestie jak:

 • pojęcie i podstawy prawne szczególnych świadczeń zdrowotnych (pojęcie świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej, czynności stricte lecznicze, czynności nielecznicze, podstawy prawne poszczególnych świadczeń zdrowotnych);
 • eksperyment medyczny (zakres regulacji prawnej, pojęcie eksperymentu medycznego i granice jego ryzyka, ochrona prywatności informacyjnej, warunki proceduralne);
 • terapia eksperymentalna (aspekty medyczne i etyczne, prawo międzynarodowe wobec terapii eksperymentalnej, prawne ramy terapii eksperymentalnej w Unii Europejskiej i w Polsce);
 • świadczenia zdrowotne wspomagające prokreację (metody i cele medycznego wspomagania prokreacji, granice wolności w sferze prokreacji, prawny status medycznego wspomagania prokreacji, zakres dopuszczalności medycznie wspomaganej prokreacji w ustawie o leczeniu niepłodności, zgoda pacjenta, problemy filiacyjne związane z medycznie wspomaganą prokreacją, wybrane zagadnienia macierzyństwa zastępczego);
 • świadczenia zdrowotne związane z ciążą i porodem (m.in. autonomia woli kobiety ciężarnej, ochrona zdrowia kobiety ciężarnej, ryzyka ciążowe, świadczenia zdrowotne udzielane w ciąży fizjologicznej, procedury obejmujące diagnostykę prenatalną, podejrzenie wady płodu lub noworodka, procedury obejmujące terapię prenatalną, poród, udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentkom w sytuacjach niepowodzeń położniczych, procedury medyczne w ciąży po zastosowaniu medycznie wspomaganej prokreacji, problemy zastępczego macierzyństwa w kontekście podejmowania decyzji w ramach procedur ciążowych);
 • sterylizacja (oceny prawne dobrowolnej sterylizacji, medyczne metody sterylizacji a jej ocena prawnokarna);
 • przerwanie ciąży (historia, modele regulacyjne przerwania ciąży, zabieg przerywania ciąży na gruncie Konstytucji RP oraz orzecznictwa ETPC, warunki ustawowe udzielania świadczeń i ich finansowanie, charakter prawny zabiegu, problemy szczególne);
 • zabiegi estetyczne(szczególne cechy zabiegów estetycznych oraz podstawowe problemy badawcze, zabiegi estetyczne jako zabiegi lecznicze i świadczenia zdrowotne, dopuszczalność zabiegów estetycznych o charakterze nieleczniczym, trudności związane z określeniem oczekiwanego przez pacjenta świadczenia, zasady przeprowadzania zabiegów estetycznych);
 • transplantologia (granice dopuszczalności transplantacji, sytuacja biorcy, ochrona prywatności informacyjnej dawcy i biorcy, zakaz komercjalizacji przeszczepów, ludzki embrion, przeszczepy ksenogeniczne);
 • leczenie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (osoby uprawnione do uzyskania świadczeń zdrowotnych, podmioty udzielające świadczeń, ustawowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym, finansowanie leczenia osób uzależnionych);
 • eutanazja i wspomagane samobójstwo (geneza, modele regulacyjne eutanazji i ich uzasadnienie, regulacja eutanazji i wspomaganego samobójstwa w świetle Konwencji Europejskiej oraz w prawie polskim);
 • opieka długoterminowa (długoterminowa opieka zdrowotna i osoby uprawnione do jej uzyskania, podmioty zobowiązane do zapewnienia długoterminowej opieki zdrowotnej oraz ustawowe zasady udzielania świadczeń, długoterminowa opieka społeczna i rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach długoterminowej opieki społecznej, ustawowe zasady wykonywania długoterminowej opieki społecznej);
 • świadczenia zdrowotne dotyczące krwi i jej składników (osoby poddawane świadczeniom zdrowotnym dotyczącym krwi, podmioty udzielające świadczeń, rodzaje świadczeń i ustawowe zasady ich udzielania);
 • ochrona zdrowia psychicznego (podmiot uprawniony do świadczeń zdrowotnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, podmiot udzielający świadczeń, kategorie świadczeń zdrowotnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, ustawowe zasady udzielania świadczeń);
 • alkoholizm w polskim prawie medycznym (problem alkoholizmu, zadania administracji publicznej, zakaz reklamy, zezwolenia na obrót alkoholem, postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu, izba wytrzeźwień);
 • nikotynizm (pojęcie, nikotynizm a zdrowie człowieka, nikotynizm a strategie ograniczania spożycia wyrobów tytoniowych i podobnych, ochrona przed narażeniem na dym tytoniowy, ograniczenia w zakresie udostępniania wyrobów tytoniowych i podobnych, wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych i podobnych, opakowania wyrobów tytoniowych i podobnych, zakaz reklamy, promocji oraz sponsorowania, ograniczenia w zakresie wydzielanych substancji, leczenie uzależnienia nikotynowego, obciążenia podatkowe wyrobów tytoniowych i podobnych);
 • świadczenia zdrowotne związane z chorobami zakaźnymi, w tym obowiązkowe i zalecane szczepienia (szczepienia ochronne, niepożądane odczyny poszczepienne, udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej);
 • świadczenia zdrowotne z zakresu genetyki (postnatalna diagnostyka genetyczna, przedurodzeniowa diagnostyka genetyczna, modyfikacja ludzkiego wyposażenia genetycznego);
 • zmiana płci (medyczne aspekty zmiany płci, zmiana płci w perspektywie prawnej: cywilne, administracyjne, karne i międzynarodowe aspekty zmiany płci, przesłanki prawne zmiany płci);
 • diagnostyka laboratoryjna (czynności diagnostyki laboratoryjnej, uprawnienia do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, zawód diagnosty laboratoryjnego, zasady wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, samorząd zawodowy i odpowiedzialność dyscyplinarna diagnostów laboratoryjnych);
 • szczególne świadczenia udzielane przez farmaceutów (sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, ocena jakości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych, sporządzanie leków recepturowych i leków aptecznych w aptekach, współudział w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu, przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy otrzewnowej);
 • obowiązkowe badania diagnostyczne (badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy, badania na obecność w organizmie alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu, badanie uprawniające do korzystania z określonych rzeczy, badania w celu ochrony zdrowia publicznego i dla celów ubezpieczeń osobowych);
 • świadczenia zdrowotne realizowane w interesie wymiaru sprawiedliwości albo w związku z zadaniami wymiaru sprawiedliwości (świadczenia wykonywane u osób pozbawionych wolności, badania na zawartość alkoholu i środków odurzających w trybie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, świadczenia zdrowotne realizowane w interesie wymiaru sprawiedliwości albo w związku z zadaniami wymiaru sprawiedliwości, w tym: przypadki badań podejrzanych, podejrzewanych, świadków z KPK);
 • lecznictwo uzdrowiskowe (ewolucja rozwiązań prawnych w przedmiocie lecznictwa uzdrowiskowego, definiowanie lecznictwa uzdrowiskowego i związanych z nim terminów, rodzaje zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i ich zadania, lecznictwo uzdrowiskowe jako świadczenie gwarantowane, kierowanie na lecznictwo uzdrowiskowe i rehabilitację, rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej, nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym).

Publikacja skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się prawem medycznym, w szczególności obsługą podmiotów leczniczych, a także do środowisk medycznych, ekonomistów i szerokiego grona osób zainteresowanych prawem medycznym, a także studentów medycyny i prawa.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Medycznego
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1108
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1640 g
 • ISBN: 978-83-812-8605-3
 • EAN: 9788381286053
 • Kod serwisu: 00742300

Kategorie